Gingivale hyperplasie

Wat is tandvleeshyperplasie?

Gingivale hyperplasie is een overgroei van tandvlees rondom de tanden. Er zijn een aantal oorzaken voor deze aandoening, maar het is vaak een symptoom van slechte mondhygiëne of een bijwerking van het gebruik van bepaalde medicijnen.

Indien onbehandeld, kan deze orale conditie de uitlijning van uw tanden beïnvloeden en het risico op het ontwikkelen van tandvleesaandoeningen verhogen. Gingival hyperplasie kan worden opgelost door het verbeteren van mondhygiëne gewoonten. In meer ernstige gevallen is een chirurgische behandeling noodzakelijk.

Gingival hyperplasia wordt ook wel aangeduid als:

 • tandvleesovergroei
 • vergroting van het tandvlees
 • hypertrofie
 • hypertrofische gingivitis

Gingivale hyperplasie symptomen

Gingival-hyperplasie kan pijnlijk zijn en uw mondgezondheid beïnvloeden. Een van de meer algemene kenmerken van deze aandoening is het hebben van rood, bloedend tandvlees.

Andere symptomen geassocieerd met tandvleesovergroei zijn onder meer:

 • gevoelig tandvlees
 • ontsteking
 • pijn
 • slechte adem
 • plaque opbouw op tanden

In meer ernstige gevallen kan het tandvlees de tanden volledig bedekken, wat de hygiëne en de uitlijning van de tanden beïnvloedt. Als je tanden bedekt zijn, zullen ze moeilijk schoon te maken zijn. Dit kan uw risico op het ontwikkelen van tandvleesaandoeningen vergroten. Als u op jonge leeftijd tandvleesovergroei ontwikkelt, kan dit tanduitbarstingen of het proces waarin uw tanden groeien en zichtbaar worden, beïnvloeden.

3 Oorzaken van gingivale hyperplasie

Gingivale (gom) overgroei wordt vaak veroorzaakt door een ontsteking. Het kan ook door drugs worden veroorzaakt, als bijwerking van voorgeschreven medicijnen. Veel voorkomende medicijnen die deze begroeiing kunnen veroorzaken zijn:

 • antiseizure medicijnen
 • immunosuppressiva
 • calciumkanaalblokkers, of geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk en andere hartgerelateerde aandoeningen te behandelen

Deze aandoening verdwijnt vaak zodra een persoon stopt met het gebruik van de voorgeschreven medicatie.

Andere oorzaken kunnen worden onderverdeeld in groepen: inflammatoire vergroting van het tandvlees, systemische oorzaken en erfelijke tandvlees fibromatose.

1. Ontstekingsremmende tandvleesvergroting

Gingivale hyperplasie kan optreden als een direct gevolg van een ontsteking. De ontsteking wordt vaak veroorzaakt door ophoping van tandplak door voedsel, bacteriën en slechte hygiënepraktijken.

De ontsteking kan het tandvlees zacht en rood maken en bloedingen veroorzaken. Goede hygiënische technieken, zoals dagelijks flossen en effectief poetsen, kunnen deze aandoening verbeteren.

2. Systemische oorzaken

Andere oorzaken van tandvleeshyperplasie zijn meer fysiologisch. Zwangerschap, hormonale onevenwichtigheden en sommige ziekten zoals leukemie kunnen overmatige groei van het tandvlees veroorzaken. Andere ziekten of aandoeningen die overmatige groei van het tandvlees kunnen veroorzaken, zijn onder andere:

 • HIV
 • suikerziekte
 • anemie
 • ziekte van Crohn
 • lymfoom
 • vitaminetekorten

De aandoening verbetert meestal zodra de onderliggende oorzaak is behandeld. In het geval van zwangerschap verbetert de vergroting van het tandvlees zodra de baby is afgeleverd.

Een goede mondhygiëne kan de symptomen verbeteren en het risico op het ontwikkelen van deze aandoening verminderen.

3. Erfelijke gingivale fibromatose

Erfelijke gingivale fibromatose (HGF) is een zeldzame orale aandoening die langzame, progressieve vergroting van het tandvlees veroorzaakt. Het begint vaak in de kindertijd, maar het is misschien niet merkbaar tot de volwassenheid.

De gingivale overgroei van deze aandoening wordt veroorzaakt door een overproductie van collageen. In sommige gevallen van deze aandoening bedekt het tandvlees grote delen van de tandoppervlakken of bedekt deze volledig.

Behandeling van gingivale begroeiing

Het behandelen van tandvleeshyperplasie hangt vaak af van de onderliggende oorzaak. In veel gevallen kan een verbeterde mondhygiëne de symptomen voorkomen of verbeteren en deze aandoening oplossen. Als tandvleesovergroei echter een product is van medicatie of ziekte, kunnen artsen een operatie aanbevelen.

Gingival-hyperplasie kan een terugkerende aandoening zijn ondanks verbeteringen in mondhygiëne, professionele behandeling en substituties van geneesmiddelen. In dergelijke gevallen moet mogelijk overgroeid tandvlees operatief worden verwijderd. Parodontologen kunnen deze operatie uitvoeren met een scalpel of laser.

Sommige procedures om overwoekerd tandvlees te verwijderen, zijn onder andere:

 • Laser excisie. Een parodontist zal lasers gebruiken om ontstoken tandvlees te verwijderen. Nadat het tandvlees is verwijderd, verwijdert de parodontoloog eventuele plaqueopbouw rond de wortels van uw tanden.
 • electrosurgery. Bij elektrochirurgie past uw parodontoloog elektrische stroom toe op uw tandvlees om te snijden of verwijderen wat is gegroeid.
 • Parodontale flap-operatie. Deze procedure scheidt het tandvlees van de tanden. Het tandvlees wordt tijdelijk teruggevouwen om de parodontoloog toegang te geven om ontstoken weefsel te verwijderen en eventuele tandplak of tandsteen te verwijderen.
 • gingivectomie. Een gingivectomie verwijdert een deel van je tandvlees rondom je tanden. Een parodontist trimt en verwijdert ziek tandvlees en repareert vervolgens uw resterende tandvlees met hechtingen.

vooruitzicht

Gingival hyperplasie is een orale aandoening die ervoor zorgt dat uw tandvlees overgroeid raakt. In ernstigere gevallen kan uw tandvlees uw tanden volledig bedekken, waardoor het moeilijk is om goede mondhygiëne gewoonten te behouden. Verbeterde mondhygiëne kan deze aandoening vaak oplossen en de symptomen verbeteren. In andere gevallen hangt de behandeling af van de onderliggende oorzaak.

Als u onregelmatige symptomen ervaart of als u zich zorgen maakt over uw mondgezondheid, maak dan een afspraak om uw lokale tandarts te bezoeken.